Cà phê hạt Tam Lộc Gold
Arabica  (caturra + typical + catimor) + Robusta + Culi

Chi tiết sản phẩm:
  • Độ cao: 800-900m
  • Độ ẩm:  12%
  • Xuất xứ: Tây nguyên
  • Hương vị: Chua thanh - thơm nồng
  • Mức độ rang: Medium 
  • Trọng lượng: 500g